• Domů
  • Novinky
  • Škoda Auto spustila novou microsite věnovanou tématům spojeným s udržitelností
Škoda Auto spustila novou microsite věnovanou tématům spojeným s udržitelností

› Microsite zdůrazňuje význam a široký rozsah aktivit v oblasti udržitelnosti, které jsou zakotveny ve firemní strategii společnosti Škoda Auto
› Přináší přehled aktuálních opatření v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a governance
› Webová stránka slouží k posílení a usnadnění výměny informací mezi zainteresovanými stranami v oblasti témat udržitelnosti

Mladá Boleslav, 21. června 2023 –Škoda Auto spustila microsite, na které jsou shromážděny komplexní informace o četných iniciativách automobilky v oblasti udržitelnosti. Budou zde uveřejňovány nejnovější informace české automobilky o tématech a opatřeních v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a governance (ESG). Stránky tak přispívají k další podpoře transparentní komunikace Škoda Auto a usnadňují výměnu informací o těchto klíčových tématech.

„Udržitelnost je nedílnou součástí naší strategie. Odpovědnost za snižování dopadů naší činnosti v celém hodnotovém řetězci bereme velmi vážně. V této souvislosti trvale vyhodnocujeme všechny aspekty našich aktivit a hledáme nové způsoby, jak dosáhnout stanovených cílů. Jako společensky odpovědná firma usilujeme o konstruktivní dialog se všemi zainteresovanými stranami na klíčová témata, včetně udržitelnosti. Proto platí, že čím můžeme být v našem postupu v tomto směru transparentnější, tím lépe.“ - Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto

„Ve společnosti Škoda Auto se snažíme dosáhnout co nejlepšího výsledku pro celou planetu, místní komunity, naše zákazníky, a to společně s našimi zaměstnanci, obchodními partnery a celým dodavatelským řetězcem. Udržitelnost vnímáme jako cestu, po které jsme toho již hodně ušli, ale velká část je stále před námi. Proto je pro nás tato microsite důležitým prostorem, kde můžeme transparentně informovat všechny zúčastněné strany o našem pokroku a cílech.“ - Karsten Schnake, člen představenstva Škoda Auto za oblast Nákupu

Nová microsite zaměřená na udržitelnost
Nová microsite poskytuje komplexní informace o vývoji v oblasti udržitelných produktů a procesů v rámci ESG témat. V části věnované životnímu prostředí jsou uvedena opatření, která česká automobilka zavádí s cílem minimalizovat dopad svých obchodních aktivit a snížit tak svou uhlíkovou stopu.

Část pojednávající o společenské odpovědnosti vyzdvihuje roli značky Škoda v rámci její lokální působnosti – se snahou jít příkladem a vytvářet hodnoty prostřednictvím zapojení místních komunit jak ve svých závodech, tak i mimo ně. Kromě toho microsite nastiňuje úsilí automobilky být silným, spolehlivým a dlouhodobým partnerem pro zaměstnance, zákazníky, prodejce i veřejnost. Nová microsite je součástí Škoda Storyboard, komunikační platformy společnosti pro sdílení informací s médii a veřejností.

Škoda Auto realizuje holistický plán, jehož cílem je důsledné snižování uhlíkové stopy. Automobilka urychluje nástup elektromobility a v příštích letech představí šest nových plně elektrických modelů. Soustředí se však také na udržitelnou výrobu, včetně dodavatelského řetězce a provoz těchto vozidel.

Aby Škoda Auto dosáhla svých ambiciózních cílů, zavazuje se například i k používání recyklovatelných materiálů ve svých vozech a k důsledné recyklaci vysokonapěťových baterií z elektromobilů. V závislosti na vývoji trhu je jejím cílem do roku 2030 zvýšit podíl elektromobilů na dodávkách v Evropě na 70 procent. Dále si klade za cíl snížit emise svého vozového parku o více než 50 procent oproti roku 2020.