Platby 


Jednorázový pronájem se hradí předem, a to převodem na bankovní účet AB Auto Brejla s.r.o. dle faktury 

Okamžitý pronájem lze uhradit v hotovosti na místě, a to před započatou hodinou samotného pronájmu ledové plochy. V tomto případě se platba uskuteční u obsluhy ledové plochy.

 Dlouhodobý pronájem (celá sezona) se hradí převodem na bankovní účet AB Auto Brejla s.r.o., a to buď jednorázově za celý nasmlouvaný pronájem najednou, nebo zálohou ve výši min. 50% výše pronájmu a s doplatkem do 6 týdnů od zahájení pronájmu. 


                                                                                                  Náhrada rezervace-hodiny (omluvy a náhrady) 


1. Rezervaci pronájmu můžete omluvit prostřednictvím e-mailu, nebo přes mobilní telefon, a to buď SMS zprávou nebo zavoláním. 

2. V případě nutnosti zrušení vašeho pronájmu je nutné tuto hodinu řádně omluvit, a to nejpozději do 8:00 hodin ráno dne konání rezervované hodiny. 

3. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a vaše pronajatá hodina tím propadá. 

4. Nevybrané pronájmy neproplácíme, k vybrání omluvených pronájmů využijte náhradní termíny. 

5. Náhradní pronájem si můžete vybrat předem, nejdříve však musíte mít řádně omluvený pronájem, za který činíte náhradu. 

6. Nemůžete-li přijít na náhradní hodinu, je nutné ji omluvit, a to nejpozději do 

8 hodin dne konání vaší nahlášené náhradní hodiny, pokud náhradní hodinu neomluvíte, tak propadá. 

7. Náhradní hodiny jsou službou pro vás a naše klienty, ne naší povinností, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto hodin či na vrácení peněz za zrušenou hodinu. 


                                                                                            Storno podmínky, sezonní pronájmy a ostatní ustanovení 


1. V případě, že se rozhodnete zrušit objednaný pronájem před jeho začátkem (tj. do začátku 1. rezervovaného dne), činí storno poplatek 10% ze zaplacené zálohy. V případě zrušení rezervace před začátkem 2. dne pronájmu máte nárok na 80% z 1. splátky zaplaceného pronájmu, 20% je smluvní pokuta, kterou je AB Auto Brejla s.r.o. oprávněna Vám vyúčtovat za nedodržení smluvních podmínek pronájmu. Žádost o vrácení peněz je nutné podat písemně na email nebo na adresu AB Auto Brejla s.r.o., Automobilová 585, Vestec, 252 50 

2. Pokud se rozhodnete zrušit rezervovaný pronájem kdykoli později nemáte nárok na vrácení platby, celá platba je výše smluvní pokuty, kterou je AB Auto Brejla oprávněna Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek pronájmu. 

3. V případě zrušení pronájmu ze strany AB Auto Brejla s.r.o. máte nárok na vrácení poměrné části platby dle uskutečněných hodin, případně na náhradní pronájem či hodiny, pokud budou Auto Brejla k dispozici. 

4. AB Auto Brejla s.r.o. zpracovává v souvislosti s pronájmem v hokejové hale osobní údaje. A jako správce osobních údajů se AB Auto Brejla s.r.o. zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souvislosti s platnými a účinnými právními předpisy. 

5. Každý návštěvník souhlasí se zaplacením pronájmu ledové plochy a následnou rezervací stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem, souhlasí s ním a bude ho dodržovat. 

6. Nedodržení provozního řádu může být důvodem pro zrušení pronájmu, či vykázání z ledové plochy bez nároku na vrácení platby za pronájem.